Z české krajiny mizí život. Pomozte ji zachránit

Kdy jste naposledy při procházce přírodu zahlédli koroptev, nebo v poli modré květy chrp? A všimli jste si, že motýli nebo mouchy jsou na venkově pomalu stejně vzácné jako ve městě? Může za to intenzivní hospodaření, které má jediný cíl – zisk a co největší a nejlevnější produkci potravin. Bez ohledu na následky, na krajinu a život v ní.

Z české krajiny mizí život. Pomozte ji zachránit
Z české krajiny mizí život. Pomozte ji zachránit (Zdroj: shutterstock.com)

Při pohledu na upravené a rozrůstající se vesnice můžeme mít pocit, že venkov vzkvétá, ale opak je pravdou. Z přírody mizí dříve běžné druhy ptáků, některé jako sýček nebo chocholouš se ocitly na prahu vymizení. V porovnání s rokem 1982 se počty ptáků v české krajině snížily o třetinu. O moc lépe na tom ale nejsou ani rostlinné druhy planých květin a plevelů. Mizí hmyz.

Stěžujeme si na problémy s vodou. Není divu, běžně se mluví o tom, že půda ztrácí schopnost dešťovou vodu vsakovat, steče do struh a na podzemní vody toho moc nezbude.

Z české krajiny mizí život. Pomozte ji zachránit
Z české krajiny mizí život. Pomozte ji zachránit (Zdroj: shutterstock.com)

Vše souvisí se vším

Příroda je složitý systém, a tak není překvapivé, že všechny vyjmenované problémy spolu souvisí a mají společného viníka. Na vině je nevhodný způsob hospodaření s půdou a s ním ruku v ruce jdoucí bezohledná devastace přírody. Zvykli jsme si z ní jen brát, ale nic nevracet.

Většina polí je několikrát do roka ošetřena herbicidy, hnojí se téměř výhradně syntetickými hnojivy. Jenže syntetická hnojiva, pokud se nepoužívají správně, půdu zasolují a ve výsledku udělají více škody než užitku. Bez dodání organické hmoty (zelené hnojení, hnůj, kompost) se půda mění v prach, který ztvrdne ve škraloup, nedokáže vsakovat vodu, která bez užitu odteče, čímž dochází k úbytku podzemních vod, ale třeba i povodním či sesuvům půdy při přívalových deštích. K devastaci půdy přispívá i pěstování technických plodin ve velkém a střídání jen tří plodin apod.

Z české krajiny mizí život. Pomozte ji zachránit
Z české krajiny mizí život. Pomozte ji zachránit (Zdroj: shutterstock.com)

Spolu s plevelem jsou decimování i různé druhy hmyzu – mizí opylovači – včely, čmeláci a motýli. Přicházejí o přirozené prostředí – pole plná plevelů, květnaté louky a zahrady. Že máte zahradu plnou květin? Jenže šlechtěné plnokvěté druhy jsou pro některé druhy hmyzu nepřístupné. A hmyz je potravou pro mnohé druhy ptáků, nemají co jíst, stěhují se a vymírají.

Rozorání mezí, ztenčující se úvratě, likvidace alejí ovocných stromů vedou k tomu, že ptáci, hmyz a plané rostliny jsou bez náhrady vytlačováni ze svých původních stanovišť. Jarní výsevy plodin a úpravy polí smykováním znamenají zničení hnízd s mláďaty nebo vajíčky. Ohromné lány bez orientačních prvků ztěžují ptákům hnízdícím v polích nalezení hnízd.

Z české krajiny mizí život. Pomozte ji zachránit
Z české krajiny mizí život. Pomozte ji zachránit (Zdroj: shutterstock.com)

Co může pomoci?

Je to zdánlivě jednoduché. Stačí začít hospodařit ohleduplně k půdě a životu na ní i v ní. K těm nejjednodušším opatřením patří například zmenšení lánů maximálně na 20 ha. Vysazení biopásů a dalších přírodních prvků alespoň na 10 % zemědělské půdy, které nebudou chemicky ani jinak ošetřovány a budou sloužit jako útočiště pro ptactvo, zvěř, hmyz a plané druhy rostlin. Ideální je pochopitelně přechod z intenzivního na bio hospodaření.

Měl by se vytvářet tlak na zemědělce na zvýšení a zachování kvality půdy tak, aby se jí vrátila schopnost zadržovat vodu. Toho lze docílit vysazením biopásů, alejí, remízků, větrolamů a dalších prvků rozptýlené zeleně.

Z české krajiny mizí život. Pomozte ji zachránit
Z české krajiny mizí život. Pomozte ji zachránit (Zdroj: shutterstock.com)

Tady může výrazně pomoci stát a orgány EU přidělující zemědělské dotace, aby peníze nadále směřovaly pouze subjektům, které budou hospodařit v souladu s opatřeními vedoucími k obnově kvality krajiny. Finance ve výši 58 miliard € (1450 miliard Kč), které každoročně putují do evropského zemědělství, by měly být využívány skutečně moudře.

Na toto téma vznikla Petice „Vraťme život do krajiny“ směřovaná ministru zemědělství Miroslavu Tomanovi, aby se z titulu své funkce zasadil o zdravé zemědělství v naší zemi a v celé Evropě.

Petici můžete podepsat zde a alespoň trochu přispět k ozdravení krajiny a návratu života do ní. Chybí necelých 10 tisíc, proto neváhejte a pomozte!

Petice Vraťme život do krajiny

 

Publikováno: 12.03.2019

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.

ČTĚTE DÁLE

Přivítejte na zahradě savce, pomůžou vám
Přivítejte na zahradě savce, pomůžou vám

Přírodní zahrada

Kteří savci na zahradě vám pomůžou? Tito tvorové, které se snažíme často spíše vyhánět, dokáží zahradu zbavit mnoha škůdců a pomoci vám tak s péčí o ni.

Využijte výhod smíšené kultury na své zahradě
Využijte výhod smíšené kultury na své zahradě

Přírodní zahrada

Otevřete brány k harmonii v přírodní zahradě - smíšená kultura zde má své místo. Objevte, jak můžete propojit rostliny a vytvořit biodiverzitní ráj.

Prospějte zahradě střídáním plodin
Prospějte zahradě střídáním plodin

Přírodní zahrada

Zachovejte plodnost půdy i zdraví rostlin ve své zahradě pomocí střídání plodin. Náš článek vás provede kroky k úspěšnému oživení zemědělské půdy.

Prospějte své zahradě mulčováním
Prospějte své zahradě mulčováním

Přírodní zahrada

Mulčování přírodní zahrady je jedním z kroků, které vám nejen pomohou k pravé přírodní zahradě, ale samozřejmě jí také velmi prospějí. Co mulčování dokáže?

Kompost nesmí chybět v žádné zahradě
Kompost nesmí chybět v žádné zahradě

Přírodní zahrada

Kompost na přírodní zahradě má své nezastupitelné místo. Krom toho je v podstatě zdarma a jako hnojivo pro rostliny ideální. Co do něj patří a nepatří?

Přírodní zahrada může být i ta vaše
Přírodní zahrada může být i ta vaše

Přírodní zahrada

Chcete poznat principy přírodní zahrady? Jsou jednoduché a možná už některé z nich provádíte v praxi. Co je tedy přírodní zahrada a jak jí dosáhnout?

Péče o půdu v přírodní zahradě je jednoduchá
Péče o půdu v přírodní zahradě je jednoduchá

Přírodní zahrada

Pěstovat v souladu s přírodou znamená, že i půda v přírodní zahradě dostává správnou péči. A není vůbec složitá, naopak. Jaká pravidla byste měli dodržet?

Pusťte se do budování přírodní zahrady
Pusťte se do budování přírodní zahrady

Přírodní zahrada

Chcete se pustit do budování přírodní zahrady? Není nic jednoduššího, než se podívat na kritéria, která má splňovat, a začít zelený prostor přetvářet.

Slyšeli jste už o aquaponii? Jak se liší od hydroponie?
Slyšeli jste už o aquaponii? Jak se liší od hydroponie?

Přírodní zahrada

Je aquaponie přínosná pro naše zemědělství? Zcela jistě ano, pokud opustíme zažité a přežité způsoby a začneme uvažovat a pěstovat progresivně.

Elixír mládí je darem od včel
Elixír mládí je darem od včel

Přírodní zahrada

Dříve bývaly včelí úly ozdobou snad každé zahrady na vesnici či v malých městech. Velice často se včelaři museli pustit do výroby včelích úlů svépomocí.

Životní styl, který vám přinese potravinovou soběstačnost
Životní styl, který vám přinese potravinovou soběstačnost

Přírodní zahrada

Permakulturní zahrada je založena na vytvoření trvale udržitelného a stále se obnovujícího systému bez jakéhokoliv chemického zásahu.

Květnatá louka součástí vaší zahrady
Květnatá louka součástí vaší zahrady

Přírodní zahrada

Jaká síla dokáže udržet pořádek na louce, zajistit druhovou pestrost tak, aby nepřevládal jeden rostlinný druh?