V čem spočívá význam mokřadů

Mokřad má v přírodě nezastupitelnou funkci. Nachází se v okolí vodních ploch a slouží jako přirozená zásobárna vody. Na zahradě je ideální, zřídit ho jako součást zahradního jezírka a osázet vhodnými bahenními rostlinami. Uvidíte, že zakrátko vaše zahrada ožije desítkami živočišných druhů. Tak jako ve volné přírodě.

V čem spočívá význam mokřadů
V čem spočívá význam mokřadů (Zdroj: shutterstock.com)

Josef Jungmann definoval v roce 1835 mokřad jako mokřinu, temeniště (pramen) a mokré místo, dnes má však mokřad mnohem širší a obsáhlejší význam. Výraz mokřad se dnes nejen z přírodovědného nebo právního, ale i běžného lidského hlediska ukazuje jako nepostradatelné místo v naší krajině.

Je to plocha o minimální výměře 100 m2 s nepravidelným okrajem sloužící k udržení vody v krajině. Cílem mokřadů, samostatných neliniových vodních ploch, je nejen udržet vodu v daném prostředí, ale udržet i pro živočichy a rostlinstvo podmínky vhodné k jejich správnému rozvoji.

Život mokřadních ekosystémů, to jsou nejen nivy řek nebo jejich mrtvá ramena, to jsou také nejrůznější podmáčené lužní louky, bažiny a rašeliniště, dále poldry a prameny či prameniště, rákosiny či zatopené lomy, štěrkovny a pískovny, případně rákosiny nebo ostřicové louky.

V čem spočívá význam mokřadů
V čem spočívá význam mokřadů (Zdroj: shutterstock.com)

Mokřady v krajině

Mokřady mají v krajině nezastupitelnou roli a celou řadu důležitých funkcí. Snad nejdůležitější z nich je služba přírodě v podobě přirozené a bohaté zásobárny vody. Ta se z nich uvolňuje postupně nejen do řek a říček, ale rovněž do vrstev pod zemí.

Retenční schopnosti se u mokřadů projevují nejzásadněji v období se zvýšenými srážkami. Tehdy plní mokřady také funkci zábrany půdní eroze. Mokřady jednoznačně lépe zadržují vodu, než je tomu v případě zemědělské půdy. Navíc jsou schopny zadržet i organické látky bohaté na živiny.

Další jejich úlohou, kterou spolehlivě plní, je filtrační a čisticí činnost. Zachycují chemikálie a hnojiva vyplavovaná z polí. Navíc voda, která se z mokřadů odpařuje, pomáhá ochlazovat nebo oteplovat okolní prostředí.

V čem spočívá význam mokřadů
V čem spočívá význam mokřadů (Zdroj: shutterstock.com)

Ráj pro život

Čím by byly mokřady bez své typické rostlinné a živočišné složky? Tím, že mokřady vyrovnávají místní klima, poskytují zároveň domov mnoha druhům ptactva, hmyzu a rostlin.

Tůně mokřadů rovněž vyhledává větší zvěř jako svá napajedla a toto prostředí zároveň poskytuje také ideální místo k rozmnožování obojživelníků a hmyzu. A právě tím poskytují mokřady službu pro zachování biodiverzity krajinných celků.

Pokud je funkce mokřadů narušena, nastává destabilizace ekosystému a ta má za následek jak ekonomickou a ekologickou destabilizaci, tak i destabilizaci sociální a zdravotní. Velmi hodnotnou funkci plní mokřady také v rekreační oblasti a oblasti estetické.

V čem spočívá význam mokřadů
V čem spočívá význam mokřadů (Zdroj: shutterstock.com)

Ochrana mokřadů Ramsarskou úmluvou

Ramsarská úmluva vznikla v roce 1971. V naší tehdejší česko-slovenské federaci začala platit tato úmluva o mokřadech až v roce 1990. Od července 1990 bylo v Česku zařazeno na seznam „Mokřadů mezinárodního významu“ 12 území – patřily mezi ně například Litovelské Pomoraví, Poodří anebo Třeboňské a Lednické rybníky a také Šumavská rašeliniště.

Úbytek mokřadů v přírodě

Mokřadů nejen na našem území trvale ubývá. Důvodem je oteplování klimatu, srážkový deficit a v minulosti mokřady takto významně poznamenala také intenzifikace a kolektivizace zemědělství. Bohužel v mnoha místech mokřady stále trpí necitlivým zacházením a změnami klimatu, takže některé mokřady zarůstají neudržované, zanášejí se neživým organickým materiálem a objevuje se na nich rostlinná monokultura.

Naštěstí od té doby zaznamenala revitalizace vzestup a mnohé mokřady mění svou velikost k lepšímu díky nejrůznějším spolkům, jimž leží na srdci blaho a ochrana těchto vzácných míst.

Publikováno: 10.01.2022, Autor: | autor: Zuzana Bohdalová

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.

ČTĚTE DÁLE

Přivítejte na zahradě savce, pomůžou vám
Přivítejte na zahradě savce, pomůžou vám

Přírodní zahrada

Kteří savci na zahradě vám pomůžou? Tito tvorové, které se snažíme často spíše vyhánět, dokáží zahradu zbavit mnoha škůdců a pomoci vám tak s péčí o ni.

Využijte výhod smíšené kultury na své zahradě
Využijte výhod smíšené kultury na své zahradě

Přírodní zahrada

Otevřete brány k harmonii v přírodní zahradě - smíšená kultura zde má své místo. Objevte, jak můžete propojit rostliny a vytvořit biodiverzitní ráj.

Prospějte zahradě střídáním plodin
Prospějte zahradě střídáním plodin

Přírodní zahrada

Zachovejte plodnost půdy i zdraví rostlin ve své zahradě pomocí střídání plodin. Náš článek vás provede kroky k úspěšnému oživení zemědělské půdy.

Prospějte své zahradě mulčováním
Prospějte své zahradě mulčováním

Přírodní zahrada

Mulčování přírodní zahrady je jedním z kroků, které vám nejen pomohou k pravé přírodní zahradě, ale samozřejmě jí také velmi prospějí. Co mulčování dokáže?

Kompost nesmí chybět v žádné zahradě
Kompost nesmí chybět v žádné zahradě

Přírodní zahrada

Kompost na přírodní zahradě má své nezastupitelné místo. Krom toho je v podstatě zdarma a jako hnojivo pro rostliny ideální. Co do něj patří a nepatří?

Přírodní zahrada může být i ta vaše
Přírodní zahrada může být i ta vaše

Přírodní zahrada

Chcete poznat principy přírodní zahrady? Jsou jednoduché a možná už některé z nich provádíte v praxi. Co je tedy přírodní zahrada a jak jí dosáhnout?

Péče o půdu v přírodní zahradě je jednoduchá
Péče o půdu v přírodní zahradě je jednoduchá

Přírodní zahrada

Pěstovat v souladu s přírodou znamená, že i půda v přírodní zahradě dostává správnou péči. A není vůbec složitá, naopak. Jaká pravidla byste měli dodržet?

Pusťte se do budování přírodní zahrady
Pusťte se do budování přírodní zahrady

Přírodní zahrada

Chcete se pustit do budování přírodní zahrady? Není nic jednoduššího, než se podívat na kritéria, která má splňovat, a začít zelený prostor přetvářet.

Slyšeli jste už o aquaponii? Jak se liší od hydroponie?
Slyšeli jste už o aquaponii? Jak se liší od hydroponie?

Přírodní zahrada

Je aquaponie přínosná pro naše zemědělství? Zcela jistě ano, pokud opustíme zažité a přežité způsoby a začneme uvažovat a pěstovat progresivně.

Elixír mládí je darem od včel
Elixír mládí je darem od včel

Přírodní zahrada

Dříve bývaly včelí úly ozdobou snad každé zahrady na vesnici či v malých městech. Velice často se včelaři museli pustit do výroby včelích úlů svépomocí.

Životní styl, který vám přinese potravinovou soběstačnost
Životní styl, který vám přinese potravinovou soběstačnost

Přírodní zahrada

Permakulturní zahrada je založena na vytvoření trvale udržitelného a stále se obnovujícího systému bez jakéhokoliv chemického zásahu.

Květnatá louka součástí vaší zahrady
Květnatá louka součástí vaší zahrady

Přírodní zahrada

Jaká síla dokáže udržet pořádek na louce, zajistit druhovou pestrost tak, aby nepřevládal jeden rostlinný druh?