Hnojíme ekologicky

Půda je často přirovnávána ke zlatu každé zahrady, což rozhodně nelze vyvracet. Jakmile je půda zdravá, můžeme se těšit na funkční zahradu plnou skvělé úrody, jakmile je tomu ale naopak, může se také stát, že vám v ní neporoste téměř nic. Dobrým pomocníkem při péči o zahradu jsou ekologicky šetrná hnojiva, která dříve patřila mezi běžnou výbavu zahrádkáře. Kde dnes děláme nejčastější chyby a kdy používat jaký typ hnojiva?

Hnojíme ekologicky
Hnojíme ekologicky (Zdroj: Lucie Peukertová)

Organická hnojiva jsou tou nejlepší variantou výživy, kterou své zahradě můžete vůbec dopřát. Výhodou těchto hnojiv je pozvolný rozklad a postupné uvolňování živin do půdy, proto se nemusíte bát přehnojení nebo dokonce kontaminace podzemní vody živinami. Přehnojení je totiž méně pravděpodobné, navíc i živiny se zde nenacházejí v koncentrované podobě, jako je tomu v případě hnojiv syntetických.

Navíc skvěle ovlivňují kyprost půdy. Lehká písčitá půda díky organické hmotě bude mnohem lépe držet vodu, zatímco těžkou jílovitou půdu těmito hnojivy odlehčíme. Jejich velkou výhodou také je, že je lze do půdy přidávat každý rok, půdu jimi nikdy nezasolíme.

Hnojíme ekologicky
Hnojíme ekologicky (Zdroj: Lucie Peukertová)

Jaká hnojiva sem patří?

Jako ekologické hnojivo lze označit také rostliny v podobě zeleného hnojení. Jejich organická hmota totiž představuje prostřený stůl pro půdní mikroorganismy, které ji rozloží na sloučeniny přijatelné pro rostliny. Zelené hnojení je ideální hlavně pro plodiny náročné na živiny.

Hnojíme ekologicky
Hnojíme ekologicky
Hnojíme ekologicky
Hnojíme ekologicky
Hnojíme ekologicky
Hnojíme ekologicky

Každopádně každý druh rostliny, který se pro tento účel vysévá, má odlišné vlastnosti. Zatímco některé budou pro půdu užitečné výhradně díky své zelené hmotě, jiné, přesněji řečeno rostliny z čeledi bobovitých (Fabaceae), půdu obohacují dusíkem již v průběhu svého růstu. Na svých kořenech totiž ve speciálních hlízkách „ubytovávají“ hlízkové bakterie, které přeměňují vzdušný dusík na sloučeniny přijatelné pro rostliny. Zelené hnojení lze vysévat jako předplodinu na jaře, ale také jako meziplodinu nebo po sklizni. U vzrůstných druhů zeleniny lze zelené hnojení pěstovat jako podsadbu, která zabraňuje zaplevelení.

Do skupiny ekologických hnojiv dále řadíme oblíbený kompost, hnůj a bylinné jíchy.

Specifika organických hnojiv

  • chlévský hnůj – k tomuto druhu hnojiva bohužel nemá každý přístup, ačkoli jde o skvělý typ výživy zvláště pro zeleninu náročnou na dusík. Jedná se o směs výkalů, steliva a zbytků potravy hospodářských zvířat. Pokud se tato „směs“ hmot nachází ve stáji, jedná se o mrvu, která se zráním na hnojišti mění v hnůj. Právě ten pak putuje na naše zahrady. Tomuto hnojivu se často vytýká nerovnoměrně rozložení živin, zvláště zastoupení některých prvků může být poměrně nevyrovnané. Jistým problémem mohou být také obilky obilovin, které slouží jako potrava pro hospodářská zvířata a která v půdě znovu vyklíčí, takže dojde k částečnému zaplevelení půdy. Tento problém lze ovšem snadno řešit, navíc se většinou jedná spíše o bodové zaplevelení. Mezi nejkvalitnější hnoje řadíme ten kravský a koňský, lze ovšem využít i ovčí, který bývá méně častý nebo jen v menším množství. Jednoduše by se tedy dalo říci, že jsou kvalitnější ty hnoje, které neobsahují příliš vody. Prasečí hnůj tedy raději nevyužívejte.
  • kompost – na rodinných zahradách stále nejčastěji používané organické hnojivo. Podobně jako kolísá obsah živin v hnoji, i u kompostu počítejte s různými odchylkami, které se odvíjejí od poměrů použitých hmot. Kompost totiž obsahuje hmotu zelenou a hnědou, kombinují se materiály organické a minerální. Vyznačuje se širokými možnostmi uplatnění, hodí se i pro výživu těch plodin, které nesnesou hnojení hnojem, jako například cibule a česnek. Poslední roky je stále oblíbenější vermikompost, který vytvářejí různé rody žížal. Malý vermikompostér lze uplatnit klidně i v městském bytě.
  • bylinné jíchy – oblíbená varianta ekologických hnojiv zvláště v přírodních zahradách. Jedná se zákvas plané rostliny ve vodě. Ponořením organické hmoty do vody vznikají kvasné procesy, při kterých se hmota rozkládá. Vzniklá močůvka obsahuje velké množství dusíku. Po naředění se používá pro přihnojování plodin náročných na výživu během vegetace. Musí se aplikovat na vlhký půdní povrch, aby nedošlo k popálení kořenového vlášení.
  • sláma – ano, dokonce i slámou se dá hnojit. Tento materiál známe spíše jako mulč v užitkové zahradě, ale i on se dá zaorávat. Je ovšem třeba slámu napřed podrtit, není vhodné zaorávat dlouhá stébla, hmota se pak hůře rozkládá. Při hnojení slámou je nutné upozornit na to, že při jejím rozkladu dochází ke spotřebování velkého množství dusíku. V zemědělské praxi se půda přihnojuje dusíkatým granulátem, pokud se ale snažíte na svém pozemku hospodařit ekologicky, pak raději přidejte hnůj.

Publikováno: 23.04.2021, Autor: | autor: Lucie Peukertová

Mohlo by vás dále zajímat

Příprava půdy na konci sezóny

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.

Jak připravit půdu na podzim

Výsadba zeleného hnojení

Lída Dušková a Honza Kopřiva nám ukáží ve své zahrádkářské poradně, jak správně vysadit zelené hnojení (směs hořčice a řepky) na záhon před výsadbou brambor.

Jak správně hnojit na podzim

Jan Kopřiva divákům názorně ukáže jak správně hnojit na podzim a jaké druhy hnojiva použít

Péče o malý trávník po zimě

Péče o trávník po zimě

Hnojení půdy při celoročním pěstování zeleniny

Dnes si povíme o hnojení půdy při celoročním pěstování zeleniny. Vysvětlení dostaneme od paní Zdeňky Zajícové.

Organické hnojení na podzim

Organické hnojení na podzim

ČTĚTE DÁLE

Průvodce trvalkami, které jsou ideální pro vaši venkovskou zahradu
Průvodce trvalkami, které jsou ideální pro vaši venkovskou zahradu

Přírodní zahrada

Venkovská zahrada vyžaduje rostliny, které nejen doplňují rustikální atmosféru, ale jsou i odolné vůči přírodním podmínkám a snadno se udržují.

I o veřejnou zeleň se dá pečovat ekologicky
I o veřejnou zeleň se dá pečovat ekologicky

Přírodní zahrada

Obec a přírodní zahrada jsou pojmy, které se mohou spojit. Stačí principy přírodní zahrady uplatnit při péči o veřejnou zeleň. Jaká pravidla je třeba dodržet?

Staré stromy nekácejte, dejte jim nový smysl
Staré stromy nekácejte, dejte jim nový smysl

Přírodní zahrada

Jak na využití starých stromů? Pokud nějaký takový strom v zahradě máte, určitě se ho nezbavujte – poslouží jako útočiště pro vaše květiny i užitečná zvířata.

Ubytujte na zahradě zvířecí pomocníky
Ubytujte na zahradě zvířecí pomocníky

Přírodní zahrada

Vybudujte domečky pro hmyz i budky pro ptáky, odvděčí se vám tím, že zlikvidují velké množství škůdců ve vaší zahradě. Jak by měly domečky vypadat?

Roztoče ze zahrady nevyhánějte
Roztoče ze zahrady nevyhánějte

Přírodní zahrada

Pavoukovci nejsou jen pavouci, ale také draví roztoči, kteří si umí poradit se škůdci, kteří nás v zahradách často trápí. Co tito drobní tvorové dokážou?

Přivítejte na zahradě savce, pomůžou vám
Přivítejte na zahradě savce, pomůžou vám

Přírodní zahrada

Kteří savci na zahradě vám pomůžou? Tito tvorové, které se snažíme často spíše vyhánět, dokáží zahradu zbavit mnoha škůdců a pomoci vám tak s péčí o ni.

Využijte výhod smíšené kultury na své zahradě
Využijte výhod smíšené kultury na své zahradě

Přírodní zahrada

Otevřete brány k harmonii v přírodní zahradě - smíšená kultura zde má své místo. Objevte, jak můžete propojit rostliny a vytvořit biodiverzitní ráj.

Prospějte zahradě střídáním plodin
Prospějte zahradě střídáním plodin

Přírodní zahrada

Zachovejte plodnost půdy i zdraví rostlin ve své zahradě pomocí střídání plodin. Náš článek vás provede kroky k úspěšnému oživení zemědělské půdy.

Prospějte své zahradě mulčováním
Prospějte své zahradě mulčováním

Přírodní zahrada

Mulčování přírodní zahrady je jedním z kroků, které vám nejen pomohou k pravé přírodní zahradě, ale samozřejmě jí také velmi prospějí. Co mulčování dokáže?

Kompost nesmí chybět v žádné zahradě
Kompost nesmí chybět v žádné zahradě

Přírodní zahrada

Kompost na přírodní zahradě má své nezastupitelné místo. Krom toho je v podstatě zdarma a jako hnojivo pro rostliny ideální. Co do něj patří a nepatří?

Přírodní zahrada může být i ta vaše
Přírodní zahrada může být i ta vaše

Přírodní zahrada

Chcete poznat principy přírodní zahrady? Jsou jednoduché a možná už některé z nich provádíte v praxi. Co je tedy přírodní zahrada a jak jí dosáhnout?

Péče o půdu v přírodní zahradě je jednoduchá
Péče o půdu v přírodní zahradě je jednoduchá

Přírodní zahrada

Pěstovat v souladu s přírodou znamená, že i půda v přírodní zahradě dostává správnou péči. A není vůbec složitá, naopak. Jaká pravidla byste měli dodržet?