Přeměna okrasného trávníku na květnatou louku

Dokonalá zahrada s nízko sečeným trávníkem a perfektně tvarovanými živými ploty je sice opravdu krásná, ale péče o tuto krásu nás stojí čas i nemalé peníze. Navíc potřebuje i velké množství hnojiv a pesticidů, takže o ní nelze říct, že je zdravá. Zájem o ekologii a nedostatek volného čas má na svědomí, že se stále častěji obracíme k přírodní zahradě, která dává lidem i rostlinám mnohem více volnosti.

Přeměna okrasného trávníku na květnatou louku
Přeměna okrasného trávníku na květnatou louku (Zdroj: Lucie Peukertová)

Péče o perfektní a intenzivně udržovaný trávník není vůbec jednoduchá. Takový trávník vyžaduje sečení jednou až dvakrát do týdne, vertikutaci, hnojení, postřiky proti dvouděložným plevelům, úpravu terénu po návštěvě hlodavců a jiných záškodníků i častý boj s trávníkovými chorobami.

Zásoba chemických prostředků určených pro péči o trávník mnohdy připomíná spíše válečný arzenál než naši volnočasovou aktivitu.

Mnozí z nás si jistě také uvědomují, že takový trávník plný chemie není vhodný ani pro malé děti a dokonce ani pro domácí mazlíčky. Je tedy určitě na místě si ujasnit, zda nedat alespoň na části své zahrady přednost krásné, během sezony rozkvetlé, louce, která je ekologicky hodnotná a její nenáročná existence nás bude opravdu bavit.

tr-vn-k-s-jarn-mi-cibulovinami-je-typick-tak-pro-anglickou-zahradu-.JPG

Zdroj: archiv redakce

Kouzlo louky

Nahrazování intenzivně udržovaných okrasných trávníků nenáročnou loukou nebo také květnatým trávníkem není rozhodně nic nového. U nás se tento trend teprve rozvíjí, ale v zahraničí se s ním setkáte téměř na každém kroku.

Květnatý trávník plní hned několik důležitých funkcí, které ho řadí mezi ekologicky stabilní společenstva podílející se na ekologické stabilitě daného okolí. Díky vyššímu podílu dvouděložných rostlin, mezi které patří i celá řada silně medonosných rostlin, se tyto porosty stávají opravdovým lákadlem pro opylovače a celou řadu dalších druhů hmyzu

Někteří majitelé pozemků se nebojí založit květnatý trávník na celém pozemku i vedle moderního domu. Louka není záležitost pouze pro venkovskou zahradu u chalupy, ale perfektně se uplatní především v městském prostředí, kde přírodě blízká společenstva téměř už nikde nenajdete.

Louku lze založit výsevem na čerstvě urovnaném terénu nebo si tento kvetoucí skvost postupně zapěstovat z doposud okrasného trávníku. Pojďme se podívat na dlouhodobější variantu, která se ovšem hodí především pro ty zahrady, kde už nějaký trávník existuje, ale bylo by poměrně neekonomické a nešetrné ho zcela odstranit a provést nový výsev.

Přeměna okrasného trávníku na květnatou louku
Přeměna okrasného trávníku na květnatou louku (Zdroj: archiv redakce)
Přeměna okrasného trávníku na květnatou louku
Přeměna okrasného trávníku na květnatou louku (Zdroj: archiv redakce)
Přeměna okrasného trávníku na květnatou louku
Přeměna okrasného trávníku na květnatou louku (Zdroj: archiv redakce)
Přeměna okrasného trávníku na květnatou louku
Přeměna okrasného trávníku na květnatou louku (Zdroj: archiv redakce)
Přeměna okrasného trávníku na květnatou louku
Přeměna okrasného trávníku na květnatou louku (Zdroj: archiv redakce)
Přeměna okrasného trávníku na květnatou louku
Přeměna okrasného trávníku na květnatou louku
Přeměna okrasného trávníku na květnatou louku
Přeměna okrasného trávníku na květnatou louku (Zdroj: archiv redakce)

Postup přeměny trávníku na louku

Jednou z možností je postupná přirozená přeměna, kdy se ponechá stávající trávník na pospas přírodním procesům. Pokud okrasný trávník přestanete sekat v takové intenzitě, na kterou jste zvyklí, ale postupně přejdete na systém seče přibližně jednou až dvakrát za měsíc, porost zřídne a umožní rychlou invazi dvouděložných plevelů.

Právě dvouděložné plevely, kterým zahrádkáři vyhlašují několikrát do roka válku a bojují s nimi postřiky, jsou ony opěvované květnaté druhy, které utvářejí vzhled květnatého trávníku. Po omezení četnosti seče přestaňte trávník také hnojit a zcela vynechte vertikutaci a jakékoliv postřiky. Postupem času zřídne porost trav a uvolněná místa nahradí dvouděložné rostliny. Druhové složení se během let výrazně mění v závislosti na stanovištních podmínkách, ale také na druhovém složení porostů v okolí.

Již v druhé sezoně přejděte na systém dvou až tří sečí po odkvetení bylin do roku. Termín seče je důležitý, pokud louku posečete ještě v době plného květu bylin, neumožníte dozrání semen a jejich přirozené rozšíření do okolí.

Někdy se také provádí postupný dosev bylin do trávníku. Postup je podobný jako v předchozím případě. Omezí se seč, vynechají se postřiky, vertikutace a hnojení. Důležitý rozdíl přichází v okamžiku, kdy už trávník začne mírně řídnout. Právě tento okamžik umožňuje dosev semen bylin. Lepšímu vzcházení rostlinek dopomůžete rozrušením půdy vertikutačními hráběmi.

Druhá varianta umožňuje lepší plánování druhového složení. Sami si tak určíte převažující sortiment, přesto je nutné počítat s určitou variabilitou. Z okolí se do trávníku dostane mnoho druhů, se kterými vůbec nepočítáte. Menší nevýhodou je nižší stupeň vzcházivosti semen v zapojeném, i když už prořídlém, trávníku a nutnost nákupu osiva. U obou variant si budete muset na pravou květnatou louku plnou krásných květů pár let počkat. Příroda je spolehlivý tvůrce, ale vše má svůj čas. Na výsledek se ale rozhodně vyplatí počkat!

v-kv-tnat-m-tr-vn-ku-se-pro-snadn-pohyb-pravideln-vysek-vaj-cesti-ky-.JPG

Zdroj: archiv redakce

Šikovné náhrady trávníku

Ne každé stanoviště na zahradě se hodí pro pěstování trávníku. Přesto na daném místě potřebujeme z různých důvodů kompaktní zelený pokryv, který je efektní během roku a popřípadě ještě navíc umožňuje i občasné přejití po tomto porostu. Tyto a další výhody umožňují praktické a krásné náhrady trávníku, které díky svým vlastnostem dokážou nahradit zelený koberec ve stínu, v podrostu dřevin nebo na vlhkém stanovišti.

Pokud se chystáte v některých částech své zahrady využít skvělý potenciál náhrady trávníku, určitě se zamyslete nad tím, co od porostu očekáváte. Ještě než se vydáte do zahradnictví pro rostliny, udělejte si poznámky týkající se podmínek na stanovišti, zda chcete, aby byl porost zelený po celý rok, jestli vám nevadí opadavé listy, jaké výšky má porost dosáhnout a zda si třeba přejete barevné květy. Důležitá je také otázka jedovatosti plodů a alergenů, které by vám mohly znepříjemňovat pobyt na čerstvém vzduchu

Co můžete od náhrady trávníku očekávat

Trávníkové náhrady mohou mít v závislosti na druhovém složení různé vlastnosti. Pokud chcete z porostu sklízet jedlé plody nebo léčivé listy, vyzkoušejte sortiment ovocných dřevin nebo aromatických bylinek.

Pokud je ale vaším hlavním požadavkem estetická funkce, vybírejte z ryze okrasného sortimentu. Také si uvědomte, jestli budete po náhradě trávníku často chodit a jaké zátěži musí odolávat. Zatímco některé suchovzdorné mateřídoušky snesou častý pohyb poměrně obstojně, některé půdopokryvné dřeviny si poradí spíše s občasným přejitím.

uk-zka-kv-tnat-louky-s-kvetouc-mi-bylinami-a-sortimentem-trav-.JPG

Zdroj: archiv redakce

Nároky na údržbu

Funkci náhrady trávníku plní celá řada trvalek a okrasných keřů. Důležitou vlastností se půdpokryvný charakter růstu, přesto ale tyto rostliny dorůstají různých rozměrů. Zatímco suchovzdorné rozchodníky prakticky kopírují terén, skalníky vrbolisté dorůstají do několika desítek centimetrů.

Se stejnou variabilitou se setkáváme také u následné údržby, kterou musíme věnovat rostlinkám po výsadbě. Nízké mateřídoušky, barvínky nebo třeba tlustonitníky si na zahradě žijí svůj vlastní život, ke kterému nepotřebují téměř žádnou specifickou údržbu kromě občasné zálivky. U vzrůstnějších keřů počítejte s občasným tvarovacím řezem, který udrží dřeviny na uzdě.

Proč nahrazovat trávník

Náhrady trávníku mohou možná některým zahrádkářům přijít zcela zbytečné, ale ve skutečnosti se uplatňují v celé řadě případů. Dobrou práci odvedou hlavně na nepřístupném svahu, na suchém nebo naopak vlhkém stanovišti, v kyselém podrostu nebo tam, kde z různých důvodů nedokážeme zajistit vhodné podmínky pro pěstování trávníku. Může jimi být třeba kamenitá půda, stanoviště s nedostatečně mocnou vrstvou zeminy a mnoho dalších případů.

Dalším důvodem je také možnost snížení časové náročnosti údržby. Trávník patří mezi jeden z nejnáročnější vegetačních prvků na udržovací péči. Vhodně zvolenou náhradou docílíte výrazné úspory času.

Foto: Lucie Peukertová

Publikováno: 03.09.2020, Autor: | autor: Lucie Peukertová

Mohlo by vás dále zajímat

Jak vysadit louku

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.

Jak vysadit kvetoucí louku plnou kvítí

Jak založit bohatou, květnatou louku?

Návod na vytvoření květnaté louky na zahradě

Co jsou to travnaté biotopy?

Trávníky jsou součástí našich zahrad. Jak fungují travnaté biotopy?

Založte si květnatou louku na zahradě

Louka, plná květin je novodobým trendem. Ukážeme vám, jak si takovou louku na zahradě založit a které květiny se do ní hodí.

Jak využít sedmikrásky v kuchyni

Jak využít sedmikrásky v kuchyni

Krokusy a jejich pěstování

Michal Plundra představí krokusy a popovídá o jejich pěstování

ČTĚTE DÁLE

I o veřejnou zeleň se dá pečovat ekologicky
I o veřejnou zeleň se dá pečovat ekologicky

Přírodní zahrada

Obec a přírodní zahrada jsou pojmy, které se mohou spojit. Stačí principy přírodní zahrady uplatnit při péči o veřejnou zeleň. Jaká pravidla je třeba dodržet?

Staré stromy nekácejte, dejte jim nový smysl
Staré stromy nekácejte, dejte jim nový smysl

Přírodní zahrada

Jak na využití starých stromů? Pokud nějaký takový strom v zahradě máte, určitě se ho nezbavujte – poslouží jako útočiště pro vaše květiny i užitečná zvířata.

Ubytujte na zahradě zvířecí pomocníky
Ubytujte na zahradě zvířecí pomocníky

Přírodní zahrada

Vybudujte domečky pro hmyz i budky pro ptáky, odvděčí se vám tím, že zlikvidují velké množství škůdců ve vaší zahradě. Jak by měly domečky vypadat?

Roztoče ze zahrady nevyhánějte
Roztoče ze zahrady nevyhánějte

Přírodní zahrada

Pavoukovci nejsou jen pavouci, ale také draví roztoči, kteří si umí poradit se škůdci, kteří nás v zahradách často trápí. Co tito drobní tvorové dokážou?

Přivítejte na zahradě savce, pomůžou vám
Přivítejte na zahradě savce, pomůžou vám

Přírodní zahrada

Kteří savci na zahradě vám pomůžou? Tito tvorové, které se snažíme často spíše vyhánět, dokáží zahradu zbavit mnoha škůdců a pomoci vám tak s péčí o ni.

Využijte výhod smíšené kultury na své zahradě
Využijte výhod smíšené kultury na své zahradě

Přírodní zahrada

Otevřete brány k harmonii v přírodní zahradě - smíšená kultura zde má své místo. Objevte, jak můžete propojit rostliny a vytvořit biodiverzitní ráj.

Prospějte zahradě střídáním plodin
Prospějte zahradě střídáním plodin

Přírodní zahrada

Zachovejte plodnost půdy i zdraví rostlin ve své zahradě pomocí střídání plodin. Náš článek vás provede kroky k úspěšnému oživení zemědělské půdy.

Prospějte své zahradě mulčováním
Prospějte své zahradě mulčováním

Přírodní zahrada

Mulčování přírodní zahrady je jedním z kroků, které vám nejen pomohou k pravé přírodní zahradě, ale samozřejmě jí také velmi prospějí. Co mulčování dokáže?

Kompost nesmí chybět v žádné zahradě
Kompost nesmí chybět v žádné zahradě

Přírodní zahrada

Kompost na přírodní zahradě má své nezastupitelné místo. Krom toho je v podstatě zdarma a jako hnojivo pro rostliny ideální. Co do něj patří a nepatří?

Přírodní zahrada může být i ta vaše
Přírodní zahrada může být i ta vaše

Přírodní zahrada

Chcete poznat principy přírodní zahrady? Jsou jednoduché a možná už některé z nich provádíte v praxi. Co je tedy přírodní zahrada a jak jí dosáhnout?

Péče o půdu v přírodní zahradě je jednoduchá
Péče o půdu v přírodní zahradě je jednoduchá

Přírodní zahrada

Pěstovat v souladu s přírodou znamená, že i půda v přírodní zahradě dostává správnou péči. A není vůbec složitá, naopak. Jaká pravidla byste měli dodržet?

Pusťte se do budování přírodní zahrady
Pusťte se do budování přírodní zahrady

Přírodní zahrada

Chcete se pustit do budování přírodní zahrady? Není nic jednoduššího, než se podívat na kritéria, která má splňovat, a začít zelený prostor přetvářet.