Podzimní výsadba ovocných stromků

Blížící se podzim je nejvhodnější dobou pro výsadbu ovocných stromků. Pokud bychom to však na podzim nestihli, můžeme to dohnat ještě brzy na jaře.

Podzimní výsadba ovocných stromků
Podzimní výsadba ovocných stromků (Zdroj: Lucie Peukertová)

Ještě než stromky vysadíme, je důležité zakrátit jim ostrým nožem nebo dvousečnými nůžkami kořeny. Zaschlé nebo namrzlé a jinak poškozené kořeny zakrátíme až po zdravé pletivo. Zakrátíme i příliš dlouhé anebo velmi slabé kořeny a celkově se snažíme dodržet, pokud možno, pravidelný tvar kořenové soustavy. Nepoškozené kořenové pletivo poznáme podle bílé barvy. Poškozené je hnědé nebo i černé. Řezy děláme hladké, kolmé na osu kořene.

Před samotným uložením stromků na vybrané místo je velmi vodné vložit zkrácené kořeny do nádobyvodou anebo je namočit do zemité kaše. Po namočení stromek ihned vysadíme. Při hloubení jámy určené k výsadbě stromků dáváme ornici stranou a na další hromadu pak ukládáme spodní vrstvu zeminy. Jáma musí být tak velká a také široká, aby se rozprostřené kořeny stromku nedotýkaly okrajů jámy.

Obvykle se rozměry jámy pohybují v rozpětí 0,5 x 0,5m až po 1,0 x 1,0m. Přičemž hloubka jámy bývá mezi 0,3 až 0,6m. Jestliže stromky vysazujeme na zahradě, která je trvale zatravněná, pořídíme stromkům jámy ještě větší. Správná hloubka výsadby je zvláště důležitá u nízko štěpovaných stromků.

Podzimní výsadba ovocných stromků
Podzimní výsadba ovocných stromků
Podzimní výsadba ovocných stromků
Podzimní výsadba ovocných stromků
Podzimní výsadba ovocných stromků
Podzimní výsadba ovocných stromků

Ty stromky, které jsme vysadili příliš hluboko, pravděpodobně zakoření z naštěpované části a tím se oddálí plodnost stromku, protože vliv podnože se v takovém případě neuplatní. Naopak stromky vysazené příliš vysoko trpí suchem a špatně zakořeňují. Platí pravidlo, že správně vysazený stromek je ten, který je zasazen ve stejné hloubce, jak rostl ve školce.

Dobré je počítat při výsadbě s tím, že poté, co slehne půda, stromek klesne hlouběji, než byl původně. Při zasypávání stromku zeminou začneme hromadou odebranou ze spodní vrstvy a přitom stromkem mírně potřepáváme, aby se půda dobře dostávala mezi kořeny.  Po zasypání asi tří čtvrtin jámy půdou, lehce zeminu přišlápneme, aby pevně přilnula ke kořenům. To zároveň od kořenů uvolní i vzduchové kapsy.

Pro zálivku nově vysazeného stromku si připravíme asi 10 až 15 litrů vody. Kyprou zeminou pak doplníme jámu a již nepřišlapujeme. Pro první zimu navršíme ke kořenům stromku hrůbek, čili zeminu směřující ke kmínku, aby chránila jeho kořenový systém před mrazem. Až pomine po zimě nebezpečí mrazů, hrůbek rozhrneme.

Pro zabezpečení stability stromku jej vyvážeme po výsadbě k opoře. Dřevěné opory nebo kůly je vhodné ochránit před hnilobou buďto namočením ve speciálním přípravku anebo opálením, a to v té části, která bude ve styku s hlínou. Opora či kůl by měl končit ve výšce asi 10 cm pod korunou stromku. Kmen můžeme v oblastech, které jsou volně dostupné pro okolní zvěř, chránit drátěným pletivem proti okusu.

Text:  Zuzana Bohdalová

Publikováno: 12.04.2019

Mohlo by vás dále zajímat

Výsadba ovocných stromů

Zdroj: Prima DOMA MEDIA s.r.o.

Výsadba ovocných stromů

Výsadba ovocných stromků

Výsadba ovocných stromků

Vše o podzimní výsadbě stromků

Reportáž o podzimní výsadbě stromků, jaké výhody má podzimní výsadba, postup, jak správně vysadit stromek.

Sázení stromku

Karel Kotyšan - zásení stromku v kontejneru.

Sázení stromků

Sázení stromků

Výsadba kontejnerovaných stromků

Kontejnerovaný stromek má spoustu výhod. Ujmutí na stanovišti je takřka stoprocentní. Ukázka, jak zasadit například broskev.

ČTĚTE DÁLE

Kamyšník přímořský – mokřadní plevel, který často uniká pozornosti
Kamyšník přímořský – mokřadní plevel, který často uniká pozornosti

Rostliny

Kamyšník je mokřadní plevel a vytrvalá rostlina, která úporně setrvává na stanovišti díky mohutnému kořenovému systému. Semena se šíří pomocí vody i zvířat.

Co má jaterník společného s játry?
Co má jaterník společného s játry?

Rostliny

Jaterníky jsou malé vytrvalé byliny, které obvykle rostou nízko nad zemí. Pěstování jaterníků v zahradách je odvislé od jejich specifických požadavků.

Květinky jak z pokojíčku pro panenky
Květinky jak z pokojíčku pro panenky

Rostliny

Mini pokojové rostliny jsou vlastně taková miminka běžně pěstovaných pokojovek. Hodí se do malých bytů a skrytých zákoutí a péče o ně není nijak náročná.

Kaktusy v interiéru i exteriéru
Kaktusy v interiéru i exteriéru

Rostliny

Nejznámější druhy kaktusů se u nás pěstují zcela běžně jako pokojovky, ale i jako venkovní rostliny. Pokud budou mít správné podmínky, budou dobře růst.

Kakost maličký je velkým problémem pro obilniny a okopaniny
Kakost maličký je velkým problémem pro obilniny a okopaniny

Rostliny

Kakost maličký je nízká bylina, která může pěstitelům připravit poměrně velké problémy. Není původním druhem u nás, ale již velmi dobře zdomácněla.

Dá se u nás pěstovat fenykl řapíkatý?
Dá se u nás pěstovat fenykl řapíkatý?

Rostliny

Fenykl řapíkatý patří mezi méně obvyklé druhy zeleniny, které se u nás ale dají bez obtíží pěstovat. Fenykl je zdrojem vitaminů a zdraví prospěšných látek.

Violky, malé jarní víly ve fialovém kabátku
Violky, malé jarní víly ve fialovém kabátku

Rostliny

Jistě na zahradě pěstujete některé druhy violek. Jedny z těch nejběžnějších jsou zahradní macešky. Jejich pěstování je nenáročné a barevná odměna je veliká.

Jaké houby naleznete nejčastěji na vaší zahradě?
Jaké houby naleznete nejčastěji na vaší zahradě?

Rostliny

Houby na zahradě rostou ve stínu až polostínu – ideálně v blízkosti keřů či stromů. Potřebují dobře vyhnojenou půdu a dostatek vláhy. Ne vždy jsou ale vítané.

Jitrocel větší je díky jitroceli kopinatému poněkud opomíjená bylina
Jitrocel větší je díky jitroceli kopinatému poněkud opomíjená bylina

Rostliny

Nerovnocenný boj člověka s přírodou, který často vyhrává plevel, je jako boj s větrnými mlýny. Některé druhy jitrocele jsou zvlášť odolné a úporné.

Zahradní škůdci jsou i vynikajícími pomocníky
Zahradní škůdci jsou i vynikajícími pomocníky

Rostliny

Užitečný plevel je všudypřítomný – avšak není to jen škůdce, protože najde hojné využití v kuchyni a také ve vaší domácí lékárničce.

Jitrocel prostřední je v trávníku nepříjemným plevelem
Jitrocel prostřední je v trávníku nepříjemným plevelem

Rostliny

Jitrocel prostřední je vytrvalá rostlina, která se vyskytuje jako nepříjemný plevel v trávnících. Jeho likvidace je praktičtější pomocí selektivních herbicidů.

Odstranění borky nesmí způsobit stromu šok
Odstranění borky nesmí způsobit stromu šok

Rostliny

Borka stromu je odumřelá povrchová vrstva na kmeni, která má různou tloušťku. Zahrádkáři ji odstraňují – zároveň se tak zbavují i zazimovaných škůdců.